Aktiviteter

Gymnastik

En dag i veckan har vi gymnastik på förmiddagen. Vi går iväg till en riktig gymnastiksal (på Fysiken) med allt vad det innebär av redskap och annan utrustning.
Målet är att ge barnen en positiv upplevelse av att röra på sig. Barnen hoppar, leker och dansar till musik – kryper, ålar och balanserar på en hinderbana. Som avslutning ger vi barnen massage, eller de ger varandra.

Utflykter

Fredag är utflyktsdag med matsäck. Vi åker till skogen eller till parken. Är det regnigt blir det en tur till biblioteket istället.

Kultur

På förskolan får barnen tidigt ta del av ett brett kulturutbud. Vi vill både bevara vårt svenska kulturarv och ta del av andra kulturer. Vi sjunger välkända och mindre kända sånger, läser rim och ramsor samt leker nya och gamla ring- och sånglekar som gått i arv. Vi har små sångstunder varje dag. Det egna skapandet uppmuntras genom att lämpligt material alltid finns tillgängligt för barnen. De stora barnen ges möjlighet till många kulturupplevelser utanför förskolan, t ex:

• Vi går på teaterbesök där både sång och dans kan ingå.

• Konserthuset ger barnföreställningar.

• Biblioteket besöker vi regelbundet

Alla muséer i Göteborg erbjuder lektioner anpassade för olika åldersgrupper och där har vi även möjlighet att skräddarsy en lämplig lektion tillsammans med museipedagoger.

Ibland har vi möjlighet att ta in en extern musikpedagog i verksamheten för att barnen skall få ytterligare utveckling inom musik och rytmik.

Mat & Bak

En dag i veckan lagar barnen lunchsoppa och tisdag till torsdag bakar de även bröd till mellanmålet.