Den lilla personliga förskolan

Kulladalen är ett litet Montessoriinspirerat personalkooperativ. Vi har 20 barn i åldrarna 1-6 år med 3 pedagoger.

Kulladalen är en liten personlig förskola där varje barn får plats att vara sin egen person, där varje barn får utvecklas i sin egen takt och där varje barn får bli uppskattad för den hen är. Vi vill kombinera den lilla verksamheten med ett stort engagemang och många aktiviteter och lekkamrater som tillåter att varje barn utvecklas.

Vi har utbildad, kompetent och engagerad personal som också trivs på Kulladalen. Vi har en förskollärare som har varit med sedan förskolan startade och det vill inte säga lite eftersom Kulladalen är ett av de äldsta kooperativen i Göteborg. Vår förskoleschef har också arbetat många år i verksamheten.

Vi låter oss inspireras av Maria Montessoris pedagogik. Varje barn är en individ. Varje möte är speciellt. Alla har lika stor rätt att bli hörda. Gruppen blir en gemenskap när alla lyssnar på och uppskattar varandra. Vi har många olika slags aktiviteter med hög kvalitet och vi har en verksamhet där barnens lust är viktig, men där pedagogisk vägledning är närvarande.