Praktisk information

Om Verksamheten

Vi är ett personalkooperativ med Montessoriinriktning.

Vi har 20 barn fördelat på två avdelningar, större än så skall vi inte vara. På dessa barn är det tre pedagoger. Förskolan ligger på en lugn liten bakgata i södra Johanneberg, alldeles vid gränsen mellan Göteborg och Mölndal.

Föräldrarna bidrar med praktiska göromål på fixardagar/trädgårdsdagar. Genom föräldrarådet har alla föräldrar visst inflytande över verksamheten.

Utvecklingssamtal

• Personalen bjuder in till ett samtal om barnets trivsel efter de första 3 månaderna.
• Personalen bjuder in föräldrarna till ett samtal per termin om barnets utveckling.

Föräldramöten

Personalen bjuder in till ett föräldramöte per termin. På dessa möten diskuteras aktuella ämnen och föräldrarna får information om temat för terminen/läsåret.

Övrig information till föräldrar

Kontinuerlig information förmedlas från pedagogerna till föräldrarna via veckobrev (e-post), via hemsidan samt via ’månadsschema’ som finns uppsatt på anslagstavlan i hallen vid entrén.

Föräldrasamarbetet i verksamheten

Samspelet mellan föräldrar, föreningen och personal ska ta avstamp i vår gemensamma värdegrund på Kulladalen, där vi prioriterar trygghet, glädje, lärande och respekt för det enskilda barnet och för gruppen.
• Att personalen och föräldrarna har god kontakt och är positiva i en öppen dialog med varandra.

• Personalen ska vara öppen och involvera föräldrarna i barnens vardag.

• Föräldrarna och personal ska känna stolthet över förskolan och vara en verksamhet man talar positivt om.

Problemlösning

Schismer och konflikter mellan barn ska i första hand hanteras av personalen. Målet ska vara att vara så pass uppmärksam på barnen att man fångar problem så tidigt att det inte hinner bli en konflikt. Föräldrarna ska informeras om det som hänt i ett tidigt skede så de kan hjälpa till och/eller diskutera med barnet.

Föräldrarna har möjlighet att ringa under telefontiden, som är dagligen mellan 13 och 14. Om detta inte räcker eller passar så har föräldrarna möjlighet att boka tid med en pedagog för ett samtal.